jueves, 24 de marzo de 2011

Drop everything now                                             Meet me in the pouring rain                                    Kiss me on the sidewalk                                         Take away the pain

No hay comentarios:

Publicar un comentario